STRONA GŁÓWNA

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy Korczaka w Krynicy Morskiej w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych, usprawnienia komunikacji na obszarze miasta oraz wyrównania szans rozwojowych. Celem nadrzędnym projektu jest rozwój obszarów położonych w województwie pomorskim poza dużymi miastami. Zakres projektu obejmuje przebudowę drogi o długości 422 m wraz z obustronnymi chodnikami, oświetleniem oraz odwodnieniem liniowym i wodociągiem.





PO WYKONANIU INWESTYCJI